เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 5-7วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
เมื่อส่งสินค้าไปแล้ว หากส่งสินค้าทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท
ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าให้ไว้ มีความผิดพลาด
ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
   
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว
ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งสาเหตุในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 48 ชม.หลังจากได้รับสินค้า
มายังหมายเลข 02-934-2359 หรือทาง E-Mail sales@lumitronlighting.com

ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาด้วย โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS
ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

สินค้าที่ถูกส่งกลับมา ต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้า โดยมีเอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้และส่งสินค้าประเภทเดิมหรือใกล้เคียงคืนไปให้ในทันทีโดยไม่มีการคิดค่าบริการแต่อย่างใด
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | การจัดส่งสินค้า | การคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า | การยกเลิกคำสั่งซื้อ | การรับประกันสินค้า
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายด้านความปลอดภัย
 
 
 
     
 
บริษัท ลูมิทรอนไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
168/1 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร.: 02-934-2359, 086-311-8812 แฟกซ์.: 02-934-2357
อีเมล์ : sales@lumitronlighting.com
 


ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105542064344

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 
 
 
 
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30น. เสาร์ที่ 1 และ เสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 9.00-16.00น.
  Facebook      Picasa    

sales@lumitronlighting.com
     
 
 
 
Copyright © 2013 Lumitron Lighting International.Co.,Ltd. All right reserved.
รับรองความถูกต้องข้อมูลโดย Napa
แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2556