สินค้า / โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
 
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-93-8PLE
ขนาด Ø147xH94 mm
หลอด PLE 8W
ราคา 695 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-95-S-15PLE
ขนาด Ø140xH170 mm
หลอด PLE 15W
ราคา 315 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-96-15PLE
ขนาด Ø158xH195 mm
หลอด PLE 15W
ราคา 750 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-98-15PLE
ขนาด Ø165xH185 mm
หลอด PLE 15W
ราคา 315 บาท
PDF
       
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-100-8PLE
ขนาด Ø140xH90 mm
หลอด PLE 8W
ราคา 675 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-102-215PLE
ขนาด Ø190xH80 mm
หลอด PLE 2x15W
ราคา 1,375 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-103-226PLC
ขนาด Ø230xH113 mm
หลอด PLE 2x26W
ราคา 1,610 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-105-11PLE
ขนาด Ø128x128 mm
หลอด PLE 11W
ราคา 840 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-107-218PLC
ขนาด Ø178x178 mm
หลอด PLC 2x18W
ราคา 1,540 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-109-50MR16
ขนาด Ø104xH100 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,015 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-111-50MR16
ขนาด Ø110xH108 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,395 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-113-50MR16
ขนาด Ø78xH26 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 415 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-115-50MR16
ขนาด Ø88xH63 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 665 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-117-50MR16
ขนาด Ø110xH50 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,040 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-119-50MR16
ขนาด Ø110xH50 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,040 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-121-50MR16
ขนาด Ø103xH58 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 420 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-123-1-11PLE
ขนาด Ø130x130 mm
หลอด PLE 11W
ราคา 660 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-123-2-11PLE
ขนาด Ø130x243 mm
หลอด PLE 2x11W
ราคา 1,250 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-124-2-50MR16
ขนาด Ø125x206 mm
หลอด MR15 2x50W
ราคา 1,225 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-125-2-11PLE
ขนาด Ø130x243 mm
หลอด PLE 2x11W
ราคา 1,070 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-127-218PLC
ขนาด Ø225x225 mm
หลอด PLC 2x18W
ราคา 995 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-129-70CDM-T
ขนาด Ø180xH135 mm
หลอด CDM-T 70W
ราคา 4,335 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-131-50JC
ขนาด Ø90x90 mm
หลอด JC 50W
ราคา 1,470 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-133-50MR16
ขนาด Ø95x108 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,470 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-135-50MR16
ขนาด Ø95x108 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,470 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-137-50MR16
ขนาด Ø95x108 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,470 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-139-1-50MR16
ขนาด Ø114x114 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 950 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-139-2-50MR16
ขนาด Ø114x205 mm
หลอด MR16 2x50W
ราคา 1,860 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-140-2-50QR111
ขนาด Ø208x352 mm
หลอด QR111 2x50W
ราคา 3,410 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-141-2-50QR111
ขนาด Ø181xH330 mm
หลอด QR111 50W
ราคา 3,550 บาท
PDF
       
       
 
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-94-11PLE
ขนาด Ø160xH95 mm
หลอด PLE 11W
ราคา 925 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-95-M-15PLE
ขนาด Ø140xH170 mm
หลอด PLE 15W
ราคา 315 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-97-11PLE
ขนาด Ø110xH125 mm
หลอด PLE 11W
ราคา 750 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-99-23PLE
ขนาด Ø210xH190 mm
หลอด PLE 23W
ราคา 1,185 บาท
PDF
       
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-101-23PLE
ขนาด Ø170xH80 mm
หลอด PLE 8 W
ราคา 1,125 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-102-218PLE
ขนาด Ø190xH80 mm
หลอด PLE 2x18W
ราคา 1,375 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-104-226PLC
ขนาด Ø 230xH100mm
หลอด PLC 2x26W
ราคา 1,375 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-106-218PLC
ขนาด Ø148x148 mm
หลอด PLC 2x18W
ราคา 1,320 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-108-50MR16
ขนาด Ø104xH100 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,015 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-110-50MR16
ขนาด Ø104xH100 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,050 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-112-50MR16
ขนาด Ø110xH108 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,395 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-114-50MR16
ขนาด Ø88xH63 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 665 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-116-50MR16
ขนาด Ø79xH25 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 450 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-118-50MR16
ขนาด Ø100xH50 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,040 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-120-50MR16
ขนาด Ø106xH55 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 420 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-122-50MR16
ขนาด Ø95xH40 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 510 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-123-1-15PLE
ขนาด Ø130x130 mm
หลอด PLE 15W
ราคา 660 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-124-1-50MR16
ขนาด Ø125x125 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 810 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-125-1-11PLE
ขนาด Ø130x130 mm
หลอด PLE 11W
ราคา 590 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-126-1-50MR16
ขนาด Ø119x119 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 890 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-128-50MR16
ขนาด Ø90xH81 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 420 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-130-50MR16
ขนาด Ø95x95 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,470 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-132-50JC
ขนาด Ø92xH88 mm
หลอด JC 50W
ราคา 1,470 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-134-50MR16
ขนาด Ø95x108 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,470 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-136-50MR16
ขนาด Ø95xH108 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 1,470 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-138-50MR16
ขนาด Ø127 mm
หลอด MR16 50W
ราคา 960 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-139-1-50QR80
ขนาด Ø114x114 mm
หลอด QR80 50W
ราคา 1,670 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-140-1-50QR111
ขนาด Ø208x208 mm
หลอด QR111 50W
ราคา 1,670 บาท
PDF
       
       
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
รหัส ISDL-141-1-50QR111
ขนาด Ø181x181 mm
หลอด QR111 50W
ราคา 1,880 บาท
PDF
       
       
       
     
     
     
     
 
 
 
     
  วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | การจัดส่งสินค้า | การคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า | การยกเลิกคำสั่งซื้อ | การรับประกันสินค้า
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายด้านความปลอดภัย
 
 
 
     
 
บริษัท ลูมิทรอนไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
168/1 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร.: 02-934-2359, 086-311-8812 แฟกซ์.: 02-934-2357
อีเมล์ : sales@lumitronlighting.com
 


ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105542064344

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 
 
 
 
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30น. เสาร์ที่ 1 และ เสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 9.00-16.00น.
  Facebook      Picasa    

sales@lumitronlighting.com
     
 
 
 
Copyright © 2013 Lumitron Lighting International.Co.,Ltd. All right reserved.
รับรองความถูกต้องข้อมูลโดย Napa
แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2556